Nieuwe etiketten

Inmiddels zijn wij binnen het Martini Ziekenhuis begonnen met de omzetting van onze etiketten naar een nieuwe lay-out. De etiketten zullen in de loop van 2020 per product geleidelijk worden omgezet. De productnamen op de nieuwe etiketten kunnen zijn voorzien van Tallman-Lettering.

Gevolg van de wijziging zal zijn dat in de overgangsperiode producten van verschillende batches verschillende etiketten kunnen hebben.

Hierbij  treft u aan een voorbeeld per etiketformaat van respectievelijk het oude etiket en het nieuwe etiket.