Het Martini Ziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd.

De activiteiten van de ziekenhuisapotheek zijn vastgelegd en geborgd in een kwaliteitssysteem. De daarin opgenomen procedures en werkinstructies zijn gebaseerd op de geldende normen en standaarden voor de ziekenhuisfarmacie (BAZ = Beroepsstandaard voor Apotheken in Ziekenhuizen) en op wet- en regelgeving.

De ziekenhuisapotheek voldoet ook aan de eisen voor GMP Z (Good Manufacturing Practice) voor ziekenhuizen en GMP voor de doorgeleverde apotheekbereidingen. Daarnaast is unit Laboratorium & Toxicologie van de ziekenhuisapotheek ISO 15189 geaccrediteerd.

Met betrekking tot het vervoer van geneesmiddelen voldoet de ziekenhuisapotheek aan de Europese richtlijnen voor GDP transport. De omgevingstemperatuur van de geneesmiddelen wordt permanent gemeten d.m.v. een gevalideerd systeem. Daarnaast wordt gewerkt met track & trace zodat de geneesmiddelen tijdens transport op ieder moment zijn te traceren.