Kwaliteitsborging

Het Martini Ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd.

De activiteiten van de ziekenhuisapotheek zijn vastgelegd en geborgd in een kwaliteitssysteem. De daarin opgenomen procedures en werkinstructies zijn gebaseerd op de geldende normen en standaarden voor de ziekenhuisfarmacie (BAZ = Beroepsstandaard voor Apotheken in Ziekenhuizen) en op wet- en regelgeving.

De ziekenhuisapotheek werkt volgens de eisen voor GMP(z) (Good Manufacturing Practice) (ziekenhuizen), tevens voert de unit Laboratorium & Toxicologie een deel van de werkzaamheden uit onder accreditatie volgens de norm NEN-EN-ISO 15189:2012.  Om aantoonbaar te voldoen aan de geldende standaarden heeft de ziekenhuisapotheek naast het behalen van de NIAZ-Qmentum accreditatie tevens het doel om de NEN-EN-ISO 15189:2012 accreditatie en de GMP(-z) status te behouden.

Met betrekking tot het vervoer van geneesmiddelen voldoet de ziekenhuisapotheek aan de Europese richtlijnen voor GDP transport. De omgevingstemperatuur van de geneesmiddelen wordt permanent gemeten d.m.v. een gevalideerd systeem. Daarnaast wordt gewerkt worden met track & trace zodat de geneesmiddelen tijdens transport op ieder moment zijn te traceren.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Nieuw wachtwoord instellen

Account aanmaken

Om in te loggen heeft u een account nodig. Dit kunt u aanvragen door te bellen of te mailen naar ons bedrijfsbureau.